Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

4447 7315
Reposted fromCrystalDrakon CrystalDrakon viascorpix scorpix
slowlyembrace
3770 4864 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix

April 28 2017

slowlyembrace
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viaszmaragdowykot szmaragdowykot
slowlyembrace
9850 0269
Reposted fromtoft toft viaciarka ciarka
slowlyembrace
0632 39a2 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaciarka ciarka
4850 5e36 500
Reposted fromamatore amatore viaciarka ciarka

March 23 2017

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viascorpix scorpix
slowlyembrace
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaciarka ciarka

March 22 2017

slowlyembrace
6573 aa1a
Reposted fromfelicka felicka viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek

March 14 2017

slowlyembrace
3786 8d67
Reposted fromcorvax corvax viadivi divi
1744 e305

Reinhardt much

Reposted frommyry myry viadivi divi
0863 96e7 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka

July 08 2015

slowlyembrace
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viawolalabym wolalabym
slowlyembrace
9669 2c39
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viapermanent permanent
slowlyembrace
How to be happy
slowlyembrace
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairrepleceable irrepleceable
slowlyembrace
0275 13db 500
Reposted fromchocoway chocoway

July 05 2015

slowlyembrace
slowlyembrace

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viaskraweksiebie skraweksiebie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl