Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

slowlyembrace
7956 0ed8 500
Reposted frommeem meem viawishyouwerehere wishyouwerehere
slowlyembrace
2439 9d8d 500
Reposted fromrisky risky viawishyouwerehere wishyouwerehere
slowlyembrace
2019 c9a9 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
slowlyembrace
Reposted fromjasminum jasminum viawishyouwerehere wishyouwerehere
slowlyembrace
2504 7388

December 09 2019

slowlyembrace
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Marek Hłasko - Sowa, córka piekarza

November 18 2019

slowlyembrace
9221 c9e4
Reposted fromtichga tichga viadivi divi
slowlyembrace
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage viaciarka ciarka
slowlyembrace

November 12 2019

slowlyembrace
5500 6710
Reposted fromgrandville grandville viahornypigeon hornypigeon
slowlyembrace
myślę wciąż o tobie
czy myślisz jeszcze o mnie?
(...)
czy chowasz w drzewach
słodkie tajemnice?

każdego lata
złoci twoje włosy słońce
każdego lata
wracasz jeszcze do mnie,
lecz w snach

choć jeszcze za tobą
nieraz tęskno mi
to musisz to wiedzieć
to, co zaśpiewam ci

życzę ci wszystkiego
najlepszego
najlepszego
(...)

choć wiesz jak bardzo, bardzo kochałam cię

czy jeszcze cię zobaczę?
piszę znów o tobie
czy z innym już ciałem
tak pięknie wijesz się
pomiędzy kołdrami?
ta myśl przeraża mnie
(...)

przyprószy nam włosy
starości smutny wiatr
I wspomnisz dziewczynę
z beztroskich dawnych lat

co życzyła ci wszystkiego
najlepszego
najlepszego


choć wiesz jak bardzo, bardzo kocham cię
— Ralph Kamiński
Reposted byswidronaurinkonotyourstrawberry

November 06 2019

slowlyembrace
6626 6b5f
Reposted fromsiedem siedem viascorpix scorpix
slowlyembrace
2359 dcae 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix

October 16 2019

slowlyembrace
7787 7909 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
slowlyembrace
1886 282c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanotherwaytodie anotherwaytodie
slowlyembrace
2940 9677 500
Reposted frompiehus piehus viapatrzpodnogi patrzpodnogi
slowlyembrace
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— ktoś z internetów

October 15 2019

slowlyembrace
Chce się mieć tę drugą osobę na własność. I projektuje się na nią swoje oczekiwania. Wielu z nas nigdy nie dojrzewa do takiego rozumienia miłości jak u św. Augustyna: kochaj i pozwól odejść. I jeśli ktoś wtedy sam wróci, to znaczy, że kocha naprawdę. A jak nie kochał wystarczająco mocno, to i tak nie da się go zatrzymać na siłę.
— Renata Przemyk
Reposted frommhsa mhsa viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl