Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

slowlyembrace
6626 6b5f
Reposted fromsiedem siedem viascorpix scorpix
slowlyembrace
2359 dcae 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix

October 16 2019

slowlyembrace
7787 7909 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
slowlyembrace
1886 282c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanotherwaytodie anotherwaytodie
slowlyembrace
2940 9677 500
Reposted frompiehus piehus viapatrzpodnogi patrzpodnogi
slowlyembrace
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— ktoś z internetów

October 15 2019

slowlyembrace
Chce się mieć tę drugą osobę na własność. I projektuje się na nią swoje oczekiwania. Wielu z nas nigdy nie dojrzewa do takiego rozumienia miłości jak u św. Augustyna: kochaj i pozwól odejść. I jeśli ktoś wtedy sam wróci, to znaczy, że kocha naprawdę. A jak nie kochał wystarczająco mocno, to i tak nie da się go zatrzymać na siłę.
— Renata Przemyk
Reposted frommhsa mhsa viadivi divi
slowlyembrace
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viadivi divi
slowlyembrace
9583 58c1 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
7582 e0c9 500
Reposted fromjustadream justadream viadivi divi
slowlyembrace
3090 6b05 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viadivi divi
slowlyembrace
1437 de6d 500
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
slowlyembrace
slowlyembrace
9678 640d 500
Reposted fromRowena Rowena viatfu tfu

September 30 2019

slowlyembrace
0430 bce1 500
Reposted frompiehus piehus viaciarka ciarka

September 25 2019

slowlyembrace
9781 7429 500
slowlyembrace
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viamagolek22 magolek22
slowlyembrace
8215 73d7 500
Reposted fromkartofel kartofel viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl