Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

slowlyembrace
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi

February 03 2020

slowlyembrace
7315 77de
oh boy! :D 
Reposted fromkenku kenku viadivi divi
slowlyembrace
3613 0d64 500
Reposted fromHBO HBO viatfu tfu

January 31 2020

slowlyembrace
0145 2905 500
Reposted fromregcord regcord viatfu tfu
slowlyembrace
Reposted fromFlau Flau viadivi divi

January 27 2020

slowlyembrace
0641 206c 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
slowlyembrace
7158 dbad 500
Reposted fromPoranny Poranny viadivi divi
slowlyembrace
6092 9237 500
Reposted fromhrafn hrafn viatfu tfu

January 02 2020

slowlyembrace
7956 0ed8 500
Reposted frommeem meem viawishyouwerehere wishyouwerehere
slowlyembrace
2439 9d8d 500
Reposted fromrisky risky viawishyouwerehere wishyouwerehere
slowlyembrace
2019 c9a9 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
slowlyembrace
Reposted fromjasminum jasminum viawishyouwerehere wishyouwerehere
slowlyembrace
2504 7388

December 09 2019

slowlyembrace
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Marek Hłasko - Sowa, córka piekarza

November 18 2019

slowlyembrace
9221 c9e4
Reposted fromtichga tichga viadivi divi
slowlyembrace
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage viaciarka ciarka
slowlyembrace
7722 32c1 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaunmadebeds unmadebeds

November 12 2019

slowlyembrace
5500 6710
Reposted fromgrandville grandville viahornypigeon hornypigeon
slowlyembrace
myślę wciąż o tobie
czy myślisz jeszcze o mnie?
(...)
czy chowasz w drzewach
słodkie tajemnice?

każdego lata
złoci twoje włosy słońce
każdego lata
wracasz jeszcze do mnie,
lecz w snach

choć jeszcze za tobą
nieraz tęskno mi
to musisz to wiedzieć
to, co zaśpiewam ci

życzę ci wszystkiego
najlepszego
najlepszego
(...)

choć wiesz jak bardzo, bardzo kochałam cię

czy jeszcze cię zobaczę?
piszę znów o tobie
czy z innym już ciałem
tak pięknie wijesz się
pomiędzy kołdrami?
ta myśl przeraża mnie
(...)

przyprószy nam włosy
starości smutny wiatr
I wspomnisz dziewczynę
z beztroskich dawnych lat

co życzyła ci wszystkiego
najlepszego
najlepszego


choć wiesz jak bardzo, bardzo kocham cię
— Ralph Kamiński
Reposted byswidronaurinkonotyourstrawberrychceblantao5rano

November 06 2019

slowlyembrace
6626 6b5f
Reposted fromsiedem siedem viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl