Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

slowlyembrace
myślę wciąż o tobie
czy myślisz jeszcze o mnie?
(...)
czy chowasz w drzewach
słodkie tajemnice?

każdego lata
złoci twoje włosy słońce
każdego lata
wracasz jeszcze do mnie,
lecz w snach

choć jeszcze za tobą
nieraz tęskno mi
to musisz to wiedzieć
to, co zaśpiewam ci

życzę ci wszystkiego
najlepszego
najlepszego
(...)

choć wiesz jak bardzo, bardzo kochałam cię

czy jeszcze cię zobaczę?
piszę znów o tobie
czy z innym już ciałem
tak pięknie wijesz się
pomiędzy kołdrami?
ta myśl przeraża mnie
(...)

przyprószy nam włosy
starości smutny wiatr
I wspomnisz dziewczynę
z beztroskich dawnych lat

co życzyła ci wszystkiego
najlepszego
najlepszego


choć wiesz jak bardzo, bardzo kocham cię
— Ralph Kamiński
Reposted byswidronaurinkonotyourstrawberrychceblantao5rano

September 02 2017

slowlyembrace

June 16 2015

slowlyembrace
4116 942f
Reposted byunmadebedsverymewiemnajlepiejtobecontinued

October 06 2013

slowlyembrace

August 15 2013

slowlyembrace

August 14 2013

slowlyembrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl